A A A A A

Psalmi 93

1
Kungs valda, dižumā tērpies, tērpies Kungs spēkā un apjozies – nolicis pasauli, ka tā negrozīsies!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

1
Tas Kungs ir ķēniņš, tērpies godībā, ģērbies varenumā un apjozies ar spēku. Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas.
Latvijas Bībele 1965

1
Tas Kungs ir ķēniņš un ar godību ģērbies, Tas Kungs ir ģērbies un apjozies ar spēku; tādēļ pasaule stāv stipra, ka nešaubās.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)