A A A A A
Submit

Psalmi 36

6
Tava taisnība stāv tāpat kā Dieva kalni, tavas tiesas kā lieli dziļumi; Kungs, tu palīdzi cilvēkiem un lopiem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

6
Kungs, Tava žēlastība sniedzas līdz debesīm un Tava uzticība līdz padebešiem.
Latvijas Bībele 1965

6
Kungs, līdz debesīm tava žēlastība un tava uzticība līdz padebešiem!
Latvijas Bībele (BJT) 2012