A A A A A
Submit

Psalmi 36

5
Ak Kungs, tava žēlastība sniedzās līdz pat debesīm, un tava patiesība līdz padebešiem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

5
Gulēdams viņš izdomā nelietību, viņš iet pa ceļu, kas nav labs, ļaunumu viņš neatmet.
Latvijas Bībele 1965

5
Postu viņš gudro savās cisās, viņš stāj uz nelaba ceļa, ļaunu viņš neatmet.
Latvijas Bībele (BJT) 2012