A A A A A
Submit

Psalmi 36

12
Redzi, ļaundarītāji krīt; tie top zemē gāzti un vairs nevar celties.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

12
Lai lepno kāja mani nesamin un bezdievīgo roka mani nepadzen!
Latvijas Bībele 1965

12
Lai nemīda mani lepno kājas, un ļaundaru rokas lai nemētā mani!
Latvijas Bībele (BJT) 2012