A A A A A
Psalmi 32
1
Dāvida psalms. Svētīts, kam piedoti noziegumi, kura grēki ir nolīdzināti,
2
svētīts, kam Kungs nepielīdzina vainu, kura gars ir bez viltus!
3
Kamēr es neatzinos, nīka man kauli – es brēcu cauru dienu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

1
Dāvida dziesma pamācībai. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti!
2
Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid!
3
Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu,
Latvijas Bībele 1965

1
Dāvida pamācīšana. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti.
2
Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs noziegumus nepielīdzina, un kura garā viltības nav.
3
Kad es klusu cietu, tad panīka mani kauli caur manu kaukšanu cauru dienu.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)