A A A A A
Psalmi 32
8
Es tevi pamācīšu un rādīšu tev ceļu, es došu padomu – mana acs ir pār tevi!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

8
"Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci.
Latvijas Bībele 1965

8
Es tev došu saprašanu un tev mācīšu to ceļu, pa kuru jāiet; es došu padomu, mana acs būs pār tevi.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)