A A A A A
Psalmi 32
7
Tu mani patversi, no spaidiem pasargāsi – glābiņa gavilēm mani apjozīsi!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

7
Tu esi mans patvērums, Tu mani sargāsi briesmās, Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. (Sela.)
Latvijas Bībele 1965

7
Tu esi mans patvērums, no bailēm tu mani pasargāsi; tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. (Zela.)
Latvijas Bībele 1685 (LG8)