A A A A A
Psalmi 32
6
Tādēļ lai tevi lūdz visi uzticīgie posta stundā – kaut milzu ūdeņi veltos, tie viņus neaizsniegs!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

6
Tādēļ lai ikviens ticīgais Tevi piesauc posta laikā, kamēr Tu esi atrodams; ja arī lieli ūdeņi veltos, tie viņu neaizsniegs.
Latvijas Bībele 1965

6
Par to tevi pielūgs visi svētie īstenā atrašanas laikā; tādēļ jebšu lieli ūdens plūdi nāktu, taču tie tos neaizņems.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)