A A A A A
Psalmi 32
5
Es atzinos savā grēkā un neslēpu savu vainu, es teicu: atzīšos Kungam savos noziegumos! Tad tu man piedevi mana grēka vainu.
Latvijas Bībele (BJT) 2012

5
Tad es atzinos Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju:"Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!" Un Tu piedevi man manu grēka vainu. (Sela.)
Latvijas Bībele 1965

5
Savus grēkus es tev sūdzu un neapklāju savus noziegumus; es sacīju: es izteikšu Tam Kungam savus pārkāpumus, tad tu piedevi manu grēku noziegumus. (Zela.)
Latvijas Bībele 1685 (LG8)