A A A A A
Psalmi 32
11
Priecājieties Kungā un līksmojiet, taisnie, un gavilējiet visi, kam skaidra sirds!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

11
Priecājieties par To Kungu, jūs taisnie, un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds!
Latvijas Bībele 1965

11
Priecājaties iekš Tā Kunga un līksmojaties, jūs taisnie, un slavējiet, visi jūs sirds skaidrie.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)