A A A A A
Psalmi 32
10
Ļaundarim sāpju gana – kas paļaujas uz Kungu, to apjož žēlastība.
Latvijas Bībele (BJT) 2012

10
Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet, kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā.
Latvijas Bībele 1965

10
Bezdievīgam ir daudz sāpes, bet kas uz To Kungu cer, to žēlastība apkamps.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)