A A A A A

Psalmi 15

5
kas neaizdod naudu uz augļiem, neiet par kukuli pret nevainīgo – tāds neklups nemūžam!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

5
kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi!
Latvijas Bībele 1965

5
Kas savu naudu nedod uz netaisniem augļiem un neņem dāvanas pret nenoziedzīgo. Kas tā turas, tas nešaubīsies ne mūžam.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)