A A A A A

Psalmi 15

4
kas neieredz neliešus ne acu galā, bet godā tos, kas bīstas Kunga, kas zvēr pat pret sevi un tur vārdu,
Latvijas Bībele (BJT) 2012

4
kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas To Kungu; kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu;
Latvijas Bībele 1965

4
Kas bezdievīgo neciena, bet godā tos, kas To Kungu bīstas, kas zvērējis sev par skādi, un to nepārkāpj;
Latvijas Bībele 1685 (LG8)