A A A A A

Psalmi 149

9
lai izpildīts, kas spriedumā rakstīts, – visiem viņa svētītajiem par lepnumu! Slavējiet Kungu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

9
lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen rakstīts. Tāds gods būs visiem Viņa svētajiem. Alelujā!
Latvijas Bībele 1965

9
Darīt tiem pēc tās tiesas, kas ir rakstīta. Tāds gods būs visiem viņa svētiem. Alleluja!
Latvijas Bībele 1685 (LG8)