A A A A A

Psalmi 149

8
ka to ķēniņi saistīti ķēdēm un to diženie ar dzelzs važām,
Latvijas Bībele (BJT) 2012

8
lai iekaltu viņu ķēniņus važās un viņu dižciltīgajiem lai apliktu roku un kāju dzelžus,
Latvijas Bībele 1965

8
Saistīt viņu ķēniņus ķēdēs un viņu lielkungus dzelzs pinekļos,
Latvijas Bībele 1685 (LG8)