A A A A A

Psalmi 149

7
ar ko tā atmaksāt tautām, ar ko tā pārmācīt ciltis,
Latvijas Bībele (BJT) 2012

7
lai atriebtos citām tautām un atmaksātu apkārtējiem,
Latvijas Bībele 1965

7
Atriebties pie pagāniem un sodīt tautas,
Latvijas Bībele 1685 (LG8)