A A A A A

Psalmi 149

6
uz mēles tiem slavas dziesmas Dievam, rokās tiem divpusgriezīgs zobens,
Latvijas Bībele (BJT) 2012

6
viņu mute cildinās Dievu, un viņu rokās lai būtu abās pusēs griezīgs zobens,
Latvijas Bībele 1965

6
Viņu mute paaugstinās Dievu, un viņu rokās būs abējās pusēs griezīgs zobens,
Latvijas Bībele 1685 (LG8)