A A A A A

Psalmi 149

5
Svētītie lai līksmo godā, lai gavilē savās guļvietās,
Latvijas Bībele (BJT) 2012

5
Svētie lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās,
Latvijas Bībele 1965

5
Svētie priecāsies godā, tie līksmosies savās gultās.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)