A A A A A

Psalmi 149

4
jo tīk Kungam viņa tauta – viņš grezno nabagos ar pestīšanu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

4
Jo Tam Kungam ir labs prāts uz Savu tautu, Viņš bagātīgi apveltī pazemīgos ar Savu svētību.
Latvijas Bībele 1965

4
Jo Tam Kungam labs prāts pie saviem ļaudīm, viņš pagodina bēdīgos ar pestīšanu.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)