A A A A A

Psalmi 149

2
Lai priecājas Israēls par savu Radītāju, Ciānas dēli lai gavilē par savu ķēniņu,
Latvijas Bībele (BJT) 2012

2
Israēls lai priecājas par savu Radītāju, Ciānas bērni lai līksmo par savu ķēniņu.
Latvijas Bībele 1965

2
Izraēls lai priecājās iekš sava radītāja, Ciānas bērni lai līksmojās par savu ķēniņu!
Latvijas Bībele 1685 (LG8)