A A A A A

Psalmi 149

1
Slavējiet Kungu! Dziediet Kungam jaunu dziesmu, lai viņš slavēts svētīto pulkā!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

1
Alelujā! Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, Viņa slavu svēto draudzē!
Latvijas Bībele 1965

1
Alleluja! Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, svēto draudze lai viņu teic.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)