A A A A A

Psalmi 142

7
Uzklausi manas vaimanas, esmu gauži nospiests, glāb mani no maniem vajātājiem, tie par mani stiprāki!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

7
Uzklausi manas vaimanas, jo es esmu visai nomākts! Izglāb mani no maniem vajātājiem, jo viņi ir man par spēcīgiem!
Latvijas Bībele 1965

7
Izved manu dvēseli no cietuma, ka es pateicos tavam vārdam; par mani gavilēs taisnie, kad tu man labu darīsi.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)