A A A A A

Psalmi 142

6
Es saucu uz tevi, Kungs, es saku: tu mans patvērums, mana daļa dzīvo zemē!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

6
Tevi es piesaucu, Kungs, un saku: Tu esi mans patvērums, mana daļa dzīvo zemē!
Latvijas Bībele 1965

6
Ņem vērā manu kliegšanu, jo es esmu ļoti nonīcis; izglāb mani no maniem vajātājiem, jo tie man ir visai vareni.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)