A A A A A

Psalmi 142

5
Paskaties man pa labi, un redzi – neviena, kas mani atzītu! Mana paspārne zudusi, nevienam manis nerūp!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

5
Kad raugos pa labi, redzi, tur nav neviena, kas mani saprot; nekur nevaru tverties, neviens nebēdā par manu dvēseli.
Latvijas Bībele 1965

5
Tevi es piesaucu, Kungs; es saku: tu esi mana cerība, mana daļa dzīvo zemē.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)