A A A A A

Psalmi 142

4
kad gars apgurst manī, tik tu zini manu gaitu! Uz takas, kur staigāju, tie izlikuši cilpu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

4
Kad mans gars skumst izmisumā, Tev tomēr mans ceļš ir zināms. Ceļā, kur man jāiet, viņi slepeni liek man valgus.
Latvijas Bībele 1965

4
Skaties pa labo roku un redzi, tur nav neviena, kas mani grib pazīt: es nekur nevaru izbēgt, neviens nebēdā par manu dvēseli.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)