A A A A A

Psalmi 142

2
Skaļā balsī saucu uz Kungu, skaļā balsī es Kungu lūdzos,
Latvijas Bībele (BJT) 2012

2
Es piesaucu To Kungu ar skaļu balsi, es lūdzu To Kungu sirsnīgos vārdos.
Latvijas Bībele 1965

2
Es izgāžu savu žēlošanos viņa priekšā, es izstāstu viņa priekšā savas bēdas.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)