A A A A A
Submit

Psalmi 141

8
Bet uz tevi, Kungs, Kungs, manas acis raugās, uz tevi paļaujos, neatstum manu dvēseli.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

8
Bet manas acis raugās uz Tevi, Tu Kungs mans Dievs. Es paļaujos uz Tevi, neatstum manu dvēseli!
Latvijas Bībele 1965

8
Uz tevi, Kungs, mans Kungs, raugās man acis, pie tevis tveros, neatsedz mani tiem!
Latvijas Bībele (BJT) 2012