A A A A A
Submit

Psalmi 141

6
No akmens kalniem viņu soģi lai top nogāzti; tad dzirdēs manus vārdus, ka tie mīlīgi.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

6
Bet viņu tiesneši un vadoņi lai top nogāzti no klints sienas, tad ļaudis klausīsies uz maniem vārdiem, un tie ļaudīm liksies mīlīgi.
Latvijas Bībele 1965

6
Tos atdos Klintij, viņu Soģim! Tad tie dzirdēs, cik mani vārdi jauki!
Latvijas Bībele (BJT) 2012