A A A A A
Submit

Psalmi 141

4
Nedod manai sirdij griezties uz ļaunu, bezdievīgu darbu darīt ar ļaundarītājiem, ka nebaudu no viņu kārumiem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4
Neļauj manai sirdij griezties uz ļaunu, ka es nedaru grēcīgus darbus kopā ar ļaundariem. No viņu saldumiem es negribu neko baudīt.
Latvijas Bībele 1965

4
nevērs man prātu uz ļaunām runām, uz negantiem darbiem kopā ar nekrietnajiem! Kaut es neēstu no viņu kārumiem!
Latvijas Bībele (BJT) 2012