A A A A A
Submit

Psalmi 141

3
Kungs, sargi manu muti un pasargi manas lūpas.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

3
Pasargi, ak, Kungs, manu muti un sargi manas lūpas!
Latvijas Bībele 1965

3
Liec, Kungs, sargu manai mutei un uzraugi manu lūpu durvis,
Latvijas Bībele (BJT) 2012