A A A A A
Submit

Psalmi 141

10
Bezdievīgie kritīs savos tīklos, kamēr es iešu garām.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

10
Bezdievji lai krīt paši savos tīklos, bet es tiem paiešu garām!
Latvijas Bībele 1965

10
Lai visi ļaundari krīt savos tīklos, bet es paglābjos!
Latvijas Bībele (BJT) 2012