A A A A A
Submit

Psalmi 124

7
Mūsu dvēsele ir izglābta, kā putns no mednieka valgiem: valgs pārrauts, un mēs esam izglābti.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

7
Mūsu dvēsele ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem; pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti!
Latvijas Bībele 1965

7
Mēs kā putni tikām projām no mednieku cilpas – cilpa ir pušu, un mēs prom!
Latvijas Bībele (BJT) 2012