A A A A A
Submit

Psalmi 124

1
Dāvida svētku dziesma. Ja Tas Kungs pie mums nebūtu bijis, tā lai jel Izraēls saka,
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1
Dāvida svētceļnieku dziesma. Ja Tas Kungs nebūtu bijis ar mums, tā lai saka Israēls,
Latvijas Bībele 1965

1
Dāvida augšupceļa dziesma. Ja ne Kungs, kurš tad bija ar mums, lai pasaka Israēls, –
Latvijas Bībele (BJT) 2012