A A A A A
Submit

Psalmi 113

9
Kas neauglīgai liek dzīvot namā, ka tā top priecīga dēlu māte. Alleluja!
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

9
Viņš dod bezbērnu sievai vietu un tiesu namā, ka viņa kļūst laimīga bērnu māte. Alelujā!
Latvijas Bībele 1965

9
kas neauglīgo padara par priecīgu dēlu māti?! Slavējiet Kungu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012