A A A A A
Submit

Psalmi 113

8
Ka viņš to sēdina pie lieliem kungiem, pie savu ļaužu lielkungiem;
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

8
lai nosēdinātu viņu blakus dižciltīgajiem, viņa tautas dižciltīgajiem.
Latvijas Bībele 1965

8
nosēdina pie varenajiem, pie savas tautas varenajiem! –
Latvijas Bībele (BJT) 2012