A A A A A
Submit

Psalmi 113

6
Kas dziļi noskatās debesīs un virs zemes;
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

6
kas noskatās no augšas uz debesīm un uz zemi!
Latvijas Bībele 1965

6
kas vēl tik tālu saredz – gan debesīs, gan uz zemes,
Latvijas Bībele (BJT) 2012