A A A A A
Submit

Psalmi 113

5
Kas ir tāds kā Tas Kungs, mūsu Dievs? Kas ļoti augsti ir apsēdies;
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

5
Kas ir tāds kā Tas Kungs, mūsu Dievs, kas mājo augstībā,
Latvijas Bībele 1965

5
Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs!? Kas vēl tik augstu sēdies,
Latvijas Bībele (BJT) 2012