A A A A A
Submit

Psalmi 113

4
Tas Kungs ir augsts pār visām tautām, viņa gods iet pār debesīm.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4
Tas Kungs Savā diženumā ir augstāks par visām tautām, Viņa godība paceļas pāri pār debesīm.
Latvijas Bībele 1965

4
Par visām tautām varenāks Kungs, pār debesīm viņa godība!
Latvijas Bībele (BJT) 2012