A A A A A
Psalmi 104
1
Teic, mana dvēsele, Kungu! Kungs, mans Dievs, cik tu esi liels, diženumā un slavā tērpies!
2
Tu sedzies ar gaismu kā drānu, izplet debesis kā telti,
3
uz ūdeņiem uzcel savas istabas, paņem mākoņus sev par ratiem, traucies ar vēja spārniem.
Latvijas Bībele (BJT) 2012

1
Teici To Kungu, mana dvēsele! Kungs, mans Dievs, cik Tu esi liels, cildenumā un godībā tērpies.
2
Tu ģērbies gaismā kā tērpā, Tu izplet debesis kā telts segu.
3
Tu ūdeņus liec Savai pilij par pamatu, Tu brauc uz mākoņiem kā ar ratiem, Tu skrien ar vēja spārniem;
Latvijas Bībele 1965

1
Teici To Kungu, mana dvēsele! Kungs, mans Dievs, Tu esi ļoti liels, ar augstību un godību aptērpies.
2
Tu ģērbies gaišumā kā apģērbā; tu izklāj debesis kā telti.
3
Tu ūdeņus augstībā sev lieci par grīdu, tu dari padebešus par saviem ratiem, tu staigā uz vēja spārniem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)