A A A A A
Psalmi 104
4
Tu dari vējus par saviem vēstnešiem un uguns liesmas sev par kalpiem!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

4
Tu dari vējus par Saviem vēstnešiem un uguns liesmas par Saviem kalpiem.
Latvijas Bībele 1965

4
Tu dari vējus par saviem eņģeļiem un uguns liesmas par saviem sulaiņiem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)