A A A A A
Psalmi 104
34
Lai tīk viņam mana lūgšana – es priecāšos Kungam!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

34
Manas sirds domas lai Viņam patīk, es priecāšos Tam Kungam!
Latvijas Bībele 1965

34
Manas domas viņam lai patīk; es priecāšos iekš Tā Kunga.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)