A A A A A
Psalmi 104
31
Lai Kunga godība uz mūžiem, lai priecājas Kungs par savu radību –
Latvijas Bībele (BJT) 2012

31
Tā Kunga godība lai paliek mūžīgi, Tas Kungs priecājas par Saviem darbiem!
Latvijas Bībele 1965

31
Tā Kunga godība paliek mūžīgi; Tas Kungs priecājās par saviem darbiem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)