A A A A A
Psalmi 104
30
Tu pūt savu dvašu, un tie top, un tu atjauno zemes vaigu.
Latvijas Bībele (BJT) 2012

30
Kad Tu sūti Savu Garu, tad viņi top dzīvi radījumi, tā Tu atjauno zemes seju.
Latvijas Bībele 1965

30
Tu sūti savu Garu, tad tie top radīti, un tu atjauno zemes ģīmi.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)