A A A A A
Psalmi 104
29
Tu slēp savu vaigu, un tie trūkstas, tu ņem viņu dvašu, un tie mirst un atkal paliek par pīšļiem.
Latvijas Bībele (BJT) 2012

29
Bet, kad Tu apslēp Savu vaigu, tad viņi krīt bailēs; kad Tu viņiem atņem dvašu, tad viņi mirst un atgriežas pīšļos.
Latvijas Bībele 1965

29
Tu apslēpi savu vaigu, tad tie iztrūkstas; tu atņem viņiem dvašu, tad tie mirst un paliek atkal par pīšļiem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)