A A A A A
Psalmi 104
28
Tu dod tiem, un tie tver, tu atdari savu roku, un tie sāti laba.
Latvijas Bībele (BJT) 2012

28
Kad Tu to viņiem dod, tad viņi to sakrāj; kad Tu atver Savu roku, tad viņi top paēdināti ar visu labu.
Latvijas Bībele 1965

28
Kad tu tiem dod, tad tie salasa; kad tu savu roku atveri, tad tie ar labumu top pieēdināti.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)