A A A A A
Psalmi 104
18
augstie kalni tiek kalnu kazām, klintis ir patvērums klinšu trušiem.
Latvijas Bībele (BJT) 2012

18
Augstie kalni ir par mājokli kalnu kazām, un klintis āpšiem par patvērumu.
Latvijas Bībele 1965

18
Augstie kalni ir priekš mežu kazām, klintis kalna āpšiem par patvērumu.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)