A A A A A
Psalmi 104
14
Tu izdiedzē zāli lopiem un labību, ko cilvēkiem audzēt, ka tie iztiku dabū no zemes,
Latvijas Bībele (BJT) 2012

14
Tu liec augt zālei par barību lopiem un dažādiem augiem cilvēku vajadzībām, Tu liec zaļot sējai, lai nāktu no zemes maize
Latvijas Bībele 1965

14
Tu liec zālei augt priekš lopiem un sējai cilvēkam par labu, lai nāk maize no zemes
Latvijas Bībele 1685 (LG8)