A A A A A
Psalmi 104
10
Tu avotus sūti uz upēm, starp kalniem tie urdz,
Latvijas Bībele (BJT) 2012

10
Tu pievadi avotus strautiem pa ielejām, tā ka šie strauti priecīgi burbuļo dziļumos starp kalniem.
Latvijas Bībele 1965

10
Tu izvadi avotus pa ielejām, ka tie tek starp kalniem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)