A A A A A
Estere 10
3
Jo jūds Mordohajs bija otrais pēc ķēniņa Ahasvēra, viņš bija varens starp jūdiem, un viņa brāļi to mīlēja, jo viņam rūpēja savas tautas labums un viņš nesa mieru visam savam dzimumam.
Latvijas Bībele (BJT) 2012

3
Un tiešām jūds Mordohajs bija otrs pēc ķēniņa Ahasvera, un viņš bija visai cienījams jūdu starpā un patīkams vairākumam savu brāļu, jo viņš meklēja savas tautas labumu un gādāja par labklājību visam savam dzimumam.
Latvijas Bībele 1965

3
Jo Jūds Mardakajs bija otrais pie ķēniņa Aāzverus un augsts pie Jūdiem un pieņēmīgs(patīkams) pie visiem saviem brāļiem; jo viņš meklēja labumu priekš savas tautas, un runāja par visa sava dzimuma labklāšanos.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)