A A A A A
Submit

Ezra 3

11
Un tie dziedāja viens par otru, To Kungu teikdami un slavēdami, ka tas ir labs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi pār Izraēli. Un visi ļaudis gavilēja ar lielu gavilēšanu, To Kungu teikdami, ka pamats bija likts Tā Kunga namam.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

11
Un viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies Tam Kungam: "Jo Viņš ir labs, un Viņa mīlestība ir mūžīgi pār Israēlu." Un visi ļaudis gavilēja lielās gavilēs, slavēdami To Kungu, tādēļ ka Tā Kunga nama pamati bija likti.
Latvijas Bībele 1965

11
Viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies Kungam, ka viņš ir labs un viņa žēlastība pār Israēlu ir mūžīga, un visa tauta varen gavilēja – slavēja Kungu, ka Kunga namam likts pamats.
Latvijas Bībele (BJT) 2012